Training Coordinator

Job description

*این آگهی شغلی مربوط به رهنما کالج است.


در تیم رهنما کالج به کسی نیاز داریم که با پیش‌زمینه‌ی فعالیت در حوزه‌ی منابع انسانی، دغدغه‌ی رشد و توسعه‌ی فردی آدم‌ها رو داشته باشه.

بتونه در زمینه‌ی آموزش و ارزیابی، ایده‌پردازی کنه، برنامه‌ریزی بلندمدت انجام بده و به خوبی از پس کار با داده‌ها بربیاد. این نقش، مستلزم ارتباط مستمر با افراد و تعامل‌های تیمی‌ست.

اگه خودتون رو برای این کار مناسب می‌دونید، تجربه و اشتیاقش رو دارید و از همه مهمتر آموزش و توانمندی افراد براتون مهمه، دعوت‌تون می‌کنیم رزومه‌تون رو بفرستید تا با هم درباره‌ی این شغل گفتگو کنیم.

Requirements

***